Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell dosdispensering (S2020/0101/FS)

Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell dosdispensering (S2020/0101/FS) Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer TLV:s intention att införa en transparent modell av periodens vara för dosdispenserade läkemedel. FGL avstyrker dock förslaget att begränsa antalet utbytesgrupper inom PV-Dos. Läs mer och ladda ner dokumentet [...]