Ökad användning av biosimilarer kan frigöra värdefulla resurser

Ökad användning av biosimilarer kan frigöra värdefulla resurser Att generiska läkeme­ del är lika bra som originalläkemedelfast billigare vet idag alla inom sjukvården. Tack vare ett effektivt utbyte på apotek (eller snarare den prispress som utbytet orsa­kar) har miljardbelopp spa­ rats åt oss skattebetalare. Genom att hålla nere utgift­erna.. Läs mer och ladda ner dokumentet [...]