Debattinlägg Dagens samhälle

Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell dosdispensering (S2020/0101/FS)

Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell dosdispensering (S2020/0101/FS) Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer TLV:s intention att införa en transparent modell av periodens vara för dosdispenserade läkemedel. FGL avstyrker dock förslaget att begränsa antalet utbytesgrupper inom PV-Dos. Läs mer och ladda ner dokumentet [...]

Debatt Läkemedel Läkemedelssektorn: Köp inte mer läkemedel än du behöver

Läkemedelssektorn: Köp inte mer läkemedel än du behöver Det råder i dag ingen brist på läkemedel i Sverige på grund av coronapandemin. Men tillgången på läkemedel är känslig för snabba förändringar och läget kan förvärras. Alla behöver därför ta enskilt ansvar att inte köpa extra läkemedelsförpackningar, skriver företrädare för företagen inom läkemedelssektorn. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lakemedelssektorn-kop-inte-mer-lakemedel-du-behover-32019 Läs [...]