Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter?

Sveriges Apoteksförening driver en kampanj mot generikasystemet och har skrivit många debattartiklar om allt skulle bli så mycket bättre om det generiska utbytet på apotek förändrades. Vi som undertecknat detta representerar dels generikaföretagen och dels de forskande läkemedelsföretagen. Här går vi igenom Apoteksföreningens argumentation och ger vår bild.

Under 90-talet ökade läkemedelskostnaderna i Sverige kraftigt till följd av att många nya läkemedel introducerades. Läkemedelsstrategin pekar ut generikareformen 2002 som den åtgärd som bröt trenden..

Läs mer och ladda ner dokumentet