TLV

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2) Dnr 1904/2016

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2). Dnr 1904/2016.   Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer inte TLV:s förslag när det gäller principen prissättningen ska baseras på jämförelser med läkemedel som saknar relevant indikation, så kallad Off-Label use. Förslaget innebär en urholkning av den värdebaserade prissättningen och [...]

Begäran om skyndsam utredning av reglering av apotekens ersättning för distribution av receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har nyligen lämnat förslag för att förbättra dagens situation med bristande prisinformation och brister i priskonkurrens för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen1. Genom en begränsning i regeringens uppdrag var TLV förhindrad att utreda en reglering av apotekens ersättning 2. Detta har inneburit att förslag som skulle kunna stärka patienternas ställning och [...]

Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Dnr 1428/2014 Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer förslaget till nya föreskrifter. Flera av förslagen har FGL efterfrågat under en längre tid och ser därmed positivt på att förslagen [...]