Yttrande på: SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Yttrande på: SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. S2018/03762/FS Maskinell dos: FGL delar utredningens bedömning att ”dagens pris- och ersättningsmodell för maskinell dosdispensering behöver förändras”. Den som endast läser utredningens sammanfattning kan få uppfattningen att Sörenson i första hand rekommenderar ändrad handelsmarginal (modell A = huvudalternativ) och i andra hand rekommenderar en [...]