Kommentar till Lagrådsremiss – omreglering av apoteksmarknaden

Kommentar till Lagrådsremiss omreglering av apoteksmarknaden Regeringen gav Lagrådet i uppdrag att granska lagrådsremissen “Omreglering av apoteksmarknaden” som överlämnades av Socialminister Göran Hägglund den 8 december 2008. FGL menar att regeringen har en mycket bra intention att behålla ett system som ger låga priser på apotek på generiska läkemedel. En marknadsplats som uppenbarligen fungerar och [...]