Förenklingar för en mer effektiv upphandling av slutenvårdsläkemedel

Förenklingar för en mer effektiv upphandling av slutenvårdsläkemedel Upphandling av läkemedel till slutenvården kan och bör effektiviseras. Dagens system har förbättringspotential som kan bidra till en mer effektiv upphandling och därmed bättre konkurrens och lägre priser. Effektivare offentliga upphandlingar kan enligt tidigare forskning innebära stora möjligheter till besparingar för det svenska samhället. FGL har [...]