Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2) Dnr 1904/2016

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2). Dnr 1904/2016.   Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer inte TLV:s förslag när det gäller principen prissättningen ska baseras på jämförelser med läkemedel som saknar relevant indikation, så kallad Off-Label use. Förslaget innebär en urholkning av den värdebaserade prissättningen och [...]