Dagens Medicin

Debattartikel i Dagens Medicin: ”Kartlägg hur ofta svenskar köper illegala läkemedel” 

”Kartlägg hur ofta svenskar köper illegala läkemedel” När vi handlar alltmer digitalt måste vi stärka kampen mot falska läkemedel. Det kan behövas en nationell upplysningskampanj, skriver sex debattörer. Förfalskade läkemedel utgör ett betydande globalt hot mot liv och hälsa. IEuropa är systemet med e-verifikation en effektiv spärr mot falska läkemedel i delegala apotekssystemen. Men [...]

Debattartikel i Dagens Medicin: ”Stora skillnader i hur regioner använder biosimilarer”

”Stora skillnader i hur regioner använder biosimilarer” Regionerna måste se till att förskrivande läkare får information om möjligheterna att välja en biosimiliar, så att vi får en likvärdig användning i landet, skriver debattörer från FGL. Sverige står inför en andra biologisk revolution. Fram till 2030 väntas 40 biologiska läkemedel med mycket stor försäljning förlora [...]