Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) Dnr 1639/2018

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) Dnr 1639/2018 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer avråder från TLV:s förslag att utöka utförsäljningsperioden från 15 till 20 dagar. En generell förlängning medför risker för periodens vara systemet och missar ändå syftet med förslaget. 20 dagar är för kort för [...]