Frågor och svar

Frågor och svar om generika

Vad är Generisk förskrivning?

Generisk förskrivning innebär att läkaren skriver det generiska namnet (den aktiva substansen) direkt på receptet istället för ett varumärke från ett specifikt läkemedelsbolag.

Vad är fördelen med Generisk förskrivning?

Färre läkemedelsnamn att hålla reda på (alla utbytbara läkemedel har samma namn) Minskad förväxlingsrisk (samma substans = samma namn) Aktiva substansen alltid enkelt identifierbar Namnet lika över hela världen Lättare för patienten att leta information på Internet Namnet används i vetenskapliga artiklar Enklare journalföring Läkarna behöver inte hålla reda på priser och sortiment Enklare [...]

Load More Posts