Vad är generika?

Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel. Ett generiskt läkemedel kan säljas till ett lägre pris eftersom tillverkningen inte har några kostnader för forskning och utveckling. Generiska läkemedel motsvarar 65% av volymen och 23% av värdet på den svenska läkemedelsmarknaden (siffrorna avser 2020). 2002 infördes substitutionsreformen i … Fortsätt läsa Vad är generika?